Om

Annette Runsteen Management

Utveckling av ledare och organisationer

Annette Runsteen - ledarskapskonsult

Fil Kand Arbets och organisationspsykologi, Civ Ing

 

Efter civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg verkade jag under många år inom IT-branschen i stora och små organisationer. Så småningom fick jag min första ledande befattning och mitt intresse för ledarskap var väckt.

 

Jag fortsatte söka mig till högre chefstjänster i internationell miljö inom läkemedelsbranschen. Detta tog mig på en resa som ledare över stora komplexa organisationer med både operativt, tekniskt och vetenskapligt inriktad personal. Jag har också fått leda och implementera ett flertal globala organisationsförändringar.

 

Det har varit en stor glädje att se många av mina medarbetare utvecklas i sina chefs- och ledarroller likaså de jag har haft förmånen att stötta som mentor under årens lopp. Detta gjorde att jag ville satsa ännu mer på att hjälpa chefer och ledare att lyckas. Därför verkar jag numera som ledarskapskonsult på heltid.

 

Som ledarskapskonsult använder jag mina egna ledarerfarenheter tillsammans med de insikter jag fått genom mina studier i Arbets- och organisationspsykologi och andra utbildningar inom ledarskap. Jag tror att denna kombination av det praktiska "ledarhantverket" och vetenskapliga teorier, modeller och beprövad praxis kan göra skillnad hos Dig.

 

Besök gärna min profil på Linkedin.

Annette Runsteen

annette.runsteen@runmgmt.se

0705-545683