Ledarutveckling

Annette Runsteen Management

Utveckling av ledare och organisationer

Ledaren gör skillnad!

 

När det gäller individuell utveckling av ledare arbetar jag med "Ledarskapsarenan" - ett nytt ledarskapsprogram från Day2Day Leadership. Detta program bygger på följande komponenter:

  • Personlig ledartränare som uppmuntrar och utmanar Dig att ta Ditt ledarskap till en ny nivå!
  • Solid metodik byggd på forskning, beprövad praxis och många års erfarenhet av coaching och ledarskap.
  • Tankeväckande texter som stimulerar till reflektion!
  • Tillämpning direkt i Din vardag!

 

Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter.

 

 

Läs mer om Ledarskapsarenan här! Kontakta mig så får Du veta mer!