Grupputveckling

Annette Runsteen Management

Utveckling av ledare och organisationer

Ledningsgruppen gör skillnad!

Ledningsgruppen har en oerhörd potential! Men ändå ser man ofta ledningsgrupper som har svårt att hitta bra arbetssätt och vara effektiva.

 

Jag menar att ledningsgruppen är en framgångsfaktor för organisationen. Men jag vet av egen erfarenhet att det krävs en hel del arbete. Jag brinner för att ledningsgrupper ska göra skillnad. Därför arbetar jag både med det strukturella (t ex mål, målstyrning, roller/ansvar, delegering, mötesstruktur) och det mellanmänskliga (t ex förväntningar, styrkor/svagheter, tillit, kommunikation).

 

Vi börjar med en nulägesanalys och sedan skräddarsyr vi upplägget helt efter de behov som finns.